Bienvenido al blog de Nuestras Fallas.


domingo, 15 de abril de 2012

Comunicado de la Junta Local Fallera de Cullera. Malestar por los recortes en los presupuestos para este ejercicio.

El Pressupost de la JLFC per a l'exercici 2011/12, va ser aprovat dilluns dia 6 de febrer en l’Assamblea de Presidents, amb una reducció del 50% en la subvenció municipal respecte de l’anterior.

Els ingresos de la JLFC provenen en la pràctica totalitat de la subvenció amb la que l’Ajuntament la dota anualment, inclosa dins dels pressupostos municipals, excepció feta dels ingresos procedents dels patrocinadors de determinats actes o competicions. Després de mesos demanant conéixer de forma oficial l’import definitiu d'aquesta, finalment el passat 26 de gener des de l'Ajuntament es comunicava a l’entitat que l’esmentada subvenció patiria una retallada del 50% respecte de l’import de l’exercici 2010/11.

La magnitut de la retallada, així com la data en que aquesta ha sigut comunicada, ha deixat sense quasi marge de maniobra a la Junta Local Fallera i a les comissions, que reben part d’aquest import en forma de subvencions i incentius per la participació en diferents activitats organitzades des de les diferents delegacions. Així, en un temps rècord, s’ha hagut de preparar un pressupost adaptat a les noves xifres, explicar i traslladar la situació als presidents de les comissions, i sotmetre la proposta a votació abans del començament del gruix de les activitats falleres de l’exercici, que s'inicien el 18 de febrer amb el concurs col·lectiu de paelles.

Precisament aquest escàs marge de maniobra ha fet que caiga del calendari festiu previst, la mascletà del dia de Sant Josep que fins enguany es disparava a la Rambla de Sant Isidre. Tot i que la voluntat de la JLFC havia estat tractar de mantenir la totalitat dels actes del programa, malgrat que la majoria d’ells patiran en major o menor mesura la retallada. No obstant, també s’ha intentat no perjudicar a les comissions falleres, de forma que el capítol destinat a les subvencions i incentius es manté, tot i que reduït proporcionalment com la resta del pressupost.

Tot i això serà inevitable que les comissions hagen d’assumir la meitat de determinades despeses que fins l’any passat estaven incloses al pressupost de la Junta Local Fallera, i que ara voran com aquestes partides quedaran reduïdes al 50%.

El malestar de les comissions falleres per la mesura i la data en que se'ls ha comunicat va quedar reflectit en el resultat la votació, en registrar-se 12 abstencions en la votació del pressupost, dels 14 presidents presents en l’Assemblea.

Amb aquest resultat, el pressupost quedà aprovat amb retallades significatives en algunes de les seues partides. Amb aquesta aprovació va quedar fixat el programa de festes definitiu.

Per altra banda, també es va decidir el·liminar del pressupost de la JLFC la partida destinada a la participació de les falles a la cavalcada de festes del poble, la qual serà assumida per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament.

No hay comentarios:

Publicar un comentario